آزمایشگاه شوینده و مواد آرایشی بهداشتی

 
آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی شرکت افروزشیمی لارک به منظور کنترل و ارتقاء سطح کیفیت مواد آرایشی و بهداشتی وارداتی و تولید شده در سطح کشور توسط مجهزترین تجهیزات و کادر متخصص تجهیز گردیده است. مهمترین آزمون های قابل انجام در این آزمایشگاه: آنالیز انواع ادوکلن آنالیز انواع شامپو آنالیز انواع صابون آنالیز پودر بچه آنالیز افشانه بی بو کننده آنالیز حنا آنالیز انواع مواد اولیه جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آرایشی