آزمایشگاه آب و خاک

آزمایشگاه آب و خاک شرکت افروزشیمی لارک با به کارگیری مدرن ترین دستگاه ها و پرسنل متخصص و مجرب، در سریع ترین زمان ممکن و با دقت بالا آزمون های تجزیه شیمیایی و فیزیکی را بر روی نمونه های آب و خاک انجام می دهد.

این آزمایشگاه همچنین با توجه به آنالیز های شیمیایی و فیزیکی انجام شده بر روی نمونه های خاک، توصیه های کودی و الگوی کشت مهندسی شده برای رسیدن به کشاورزی پایدار و اقتصادی و با بررسی کیفیت آب، روش های آبیاری صحیح و مهندسی شده را به صورت دقیق و صحیح ارائه می دهد.
فارسی