آزمایشگاه تعیین ماهیت

آزمایشگاه تعیین ماهیت شرکت افروزشیمی لارک با بهره گیری از مجموعه دستگاههای مدرن شامل دستگاه حذب اتمیAAS، طیف سنج مادون قرمز FTIR،طیف سنج فلورسانس پرتو ایکسXRF،فلیم فتومتر،اسپکتروفتومتر و همچنین متخصصین با تجربه به عنوان پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد تجهیز شده است.

آزمایشگاه تعیین ماهیت :

 • تعیین ماهیت مواد عالی
 • تعیین ماهیت مواد پلیمری
 • تعیین ماهیت پیگمنت
 • تعیین ماهیت رنگ و رزین
 • آنالیز و تعیین ماهیت انواع کودهای شیمیایی،آلی،مایع،جامدارگانیک،کمپوست و …
 • آنالیز،تعیین عیار و میزان ناخالصی های موجود در کانه های آهن،کروم،منگنز،مس، و سایر سنگ ها و کانه های معدنی
 • آنالیز و تعیین ماهیت انواع اشیاء سرامیکی نسوز
 • آنالیز و تعیین ماهیت انواع آجرهای نسوز
 • آزمون های فرو آلیاژها،سنگها و مواد معدنی
 • آزمون مصنوعات از سنگ ، گچ،سیمان،پنبه نسوز و میکا
 • آنالیز وتعیین ماهیت انواع شیشه آلات
فارسی