آزمایشگاه شوینده و مواد آرایشی بهداشتی

آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی شرکت افروزشیمی لارک به منظور کنترل و ارتقاء سطح کیفیت مواد آرایشی و بهداشتی وارداتی و تولید شده در سطح کشور توسط مجهزترین تجهیزات و کادر متخصص تجهیز گردیده است.

مهمترین آزمون های قابل انجام در این آزمایشگاه:

آنالیز انواع ادوکلن، آنالیز انواع شامپو، آنالیز انواع صابون، آنالیز پودر بچه، آنالیز افشانه بی بو کننده، آنالیز حنا، آنالیز انواع مواد اولیه جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی و اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آرایشی
فارسی