آزمایشگاه محیط زیست

وجود مشکلات مختلف زیست محیطی در عرصه های موجود در سطح کشور، تخریب عرصه های طبیعی و تالاب ها، لزوم پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی در سطوح مختلف سازمانی، کاهش کیفیت در هوا، خاک و سایر بخش های محیط، الزامات قانونی موجود در خصوص انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها پیش از احداث و سعی در کاهش آثار زیست محیطی آنها ، طراحی سیستم های تصفیه ای و کاهش دهنده آلودگی های تولیدی در صنایع و سایر بخش های تولیدی همگی از عواملی هستند که رسالت وجودی شرکت های خدمات زیست محیطی را بیش از پیش آشکار می نمایند.
در همین راستا شرکت افروزشیمی لارک با هدف ارائه ی خدمات علمی و مشاوره ای فنی با کادري قوي و مجرب از فارغ التحصيلان معتبرترين دانشگاه هاي کشور و اتکا به پيشينه و تجربيات خود در زمينه هاي محيط زيست و ايمني اقدام به ارائه طيف وسيعي از خدمات را نموده است.
پایش مستمر و منظم آلاینده های زیست محیطی پایه و اساس ارزیابی میزان و نوع آلاینده ها همچنین برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل آلودگی های محیط زیست است.
آزمایشگاه محیط زیست شرکت افروزشیمی لارک با بهره گیری از مجهزترین و پیشرفته ترین تجهیزات و کادر متخصص و مجرب به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست معرفی گردیده است و توانایی انجام انواع آزمون های به شرح زیر را داراست:
پایش کلیه پارامترهای عمومی آب و پساب نظیر: PH,EC,,COD,DO,TDS,SS,TSS شوری،کدورت و دما
پایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی نظیر: کلر آزاد ،کلسیم ،منیزیم ،سختی کل ،کلراید ،نیترات ،نیترید ،آمونیاک ،فسفات ،سولفات ،سدیم ،پتاسیم ،سدیم ،چربی و روغن ،دترجنت ،قلیائیت،فنل ،سیانید، سولفید ،سولفیت ،فلوراید ،فرمالدئید ،رنگ
فارسی