آزمایشگاه بیولوژی

آزمون تشخیص لکه سفید میگو

آزمایشگاه بیولوژی افروزشیمی لارک به عنوان اولین آزمایشگاه تایید صلاحیت شده از طرف سازمان دامپزشکی در زمینه تشخیص بیماری لکه سفید میگو در سطح استان هرمزگان از اسفندماه سال 1398 شروع به فعالیت کرده است.

فارسی