آموزش

برگزاری دوره های آموزشی با ارائه مدرک معتبر توسط شرکت همکار، سینا آزمای بندر

مرکز آموزشی سینا آزمای بندر در سال 1399 با هدف ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها، ارگان ها، صنایع، دانشگاه ها و… موفق به اخذ تائیدیه از سازمان ملی استاندارد، گردید. این مرکز آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی، مهارتی و فنی فراگیر، فعالیت خود را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی با  رویکرد آموزشی منحصر به فرد که در دانشکده‌ها و سایر مراکز آموزشی داخل کشور ارائه نمی ‌شود، آغاز نمود.

سینا آزما امید دارد، با بکارگیری اساتید مجرب و کارآزموده، خدمات آموزشی ارزشمند و کارا، برای شما عزیزان در زمینه های فنی، علمی و تخصصی ارائه دهد.

راه های ارتباطی:

Email: info@sinaazma.com

Phone: 076-32560271        07632560271

Whatsapp: 09378059602

فارسی