تشخیص بیماری لکه سفید در انواع آبزیان و غذای دریای

معصومه آجورلو مدیر مجتمع آزمایشگاهی افروز شیمی لارک، با اشاره به فعالیت مستمر در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی و فرآورده های خام دامی گفت: از آنجا که این شرکت فعالیت های خود را بعنوان اولین آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی هرمزگان در زمینه آزمون های تشخیص طبی بیماری لکه سفید میگو آغازکرده است، هم اکنون با توسعه توانمندی‌ها، فضای آزمایشگاهی و خرید تجهیزات به روز، موفق به افزایش دامنه فعالیت های خود در زمینه تشخیص انواع بیماری های آبزیان گردید. همچنین خاطر نشان کرد که این آزمایشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سازمان دامپزشکی هرمزگان در سال 1399 بعنوان رتبه برتر آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده ی استان گردید.

دکتر آجورلو خاطرنشان کرد در سال جدید افروز شیمی لارک موفق به افزایش دامنه سلولی مولکولی در زمینه آزمون های تشخیص بیماری هایIHHNV, YHVIGAV,TSV در نمونه های میگو و پست لاروها جهت تسریع در امور مراکز تکثیر پرورش میگو، گردید.

این فعال فناور افزود: آزمایشگاه های این شرکت در زمینه های متعددی از قبیل مواد معدنی و کود، شیمی و تعیین ماهیت، غذایی، خوراک دام و طیور، آب و پساب، آب و خاک کشاورزی و سلولی، مولکولی جهت تشخیص انواع بیماری های آبزیان که با بکارگیری روش‌های ملی و بین‌المللی به عنوان مرجعی برای خدمات رسانی به مشتریان می باشد.

آجورلو، با اشاره به ایجاد اشتغال وکارآفرینی در زمینه ارائه خدمات تخصصی در شرکت افروز شیمی لارک افزود: با جذب نیروی انسانی دانش آموخته و توانمند تلاش کردیم کیفیت خدمات آزمایشگاهی را ارتقا داده و به عنوان یک مجموعه کارآفرین شناخته شویم.

معصومه آجورلو مدیر مجتمع آزمایشگاهی افروز شیمی لارک، با اشاره به فعالیت مستمر در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی و فرآورده های خام دامی گفت: از آنجا که این شرکت فعالیت های خود را بعنوان اولین آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی هرمزگان در زمینه آزمون های تشخیص طبی بیماری لکه سفید میگو آغازکرده است، هم اکنون با توسعه توانمندی‌ها، فضای آزمایشگاهی و خرید تجهیزات به روز، موفق به افزایش دامنه فعالیت های خود در زمینه تشخیص انواع بیماری های آبزیان گردید. همچنین خاطر نشان کرد که این آزمایشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سازمان دامپزشکی هرمزگان در سال 1399 بعنوان رتبه برتر آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده ی استان گردید.

دکتر آجورلو خاطرنشان کرد در سال جدید افروز شیمی لارک موفق به افزایش دامنه سلولی مولکولی در زمینه آزمون های تشخیص بیماری هایIHHNV, YHVIGAV,TSV در نمونه های میگو و پست لاروها جهت تسریع در امور مراکز تکثیر پرورش میگو، گردید.

این فعال فناور افزود: آزمایشگاه های این شرکت در زمینه های متعددی از قبیل مواد معدنی و کود، شیمی و تعیین ماهیت، غذایی، خوراک دام و طیور، آب و پساب، آب و خاک کشاورزی و سلولی، مولکولی جهت تشخیص انواع بیماری های آبزیان که با بکارگیری روش‌های ملی و بین‌المللی به عنوان مرجعی برای خدمات رسانی به مشتریان می باشد.

آجورلو، با اشاره به ایجاد اشتغال وکارآفرینی در زمینه ارائه خدمات تخصصی در شرکت افروز شیمی لارک افزود: با جذب نیروی انسانی دانش آموخته و توانمند تلاش کردیم کیفیت خدمات آزمایشگاهی را ارتقا داده و به عنوان یک مجموعه کارآفرین شناخته شویم.

فارسی